Zorg op maat

GGZ Denazorg biedt hulp aan volwassenen met psychische problemen. Wij bieden zowel kortdurende generalistische behandelingen (BGGZ) als specialistische behandelingen (SGGZ) voor de meest voorkomende psychische klachten. Bij GGZ Denazorg is de zorg gericht op herstel. De wensen en de behoeften van de cliënt staan centraal.

Het gaat om het persoonlijke verhaal van de cliënt en de regie over de zorg ligt bij de cliënt. Al onze inspanningen leiden tot een doelmatige en doeltreffende behandeling zoveel als mogelijk in de eigen omgeving. Om dit te realiseren werken we samen met verschillende instanties om het herstelproces van de cliënt te optimaliseren.

Je kan voor de meeste psychische klachten bij ons terecht. Op de pagina klachten kan je bekijken welke klachten wij behandelen en op de pagina behandelmethoden kan je lezen hoe wij behandelen.

Klik hier om de actuele wachttijden te bekijken

Onze werkwijze

Bij GGZ Denazorg werken wij samen met de cliënt aan herstel. Het intakegesprek vindt in de eerste instantie plaats op onze locatie in Den haag. Afhankelijk van de klachten en wensen kunnen de behandelingen ook (deels) online ingericht worden met gebruik van e-Health.

Cliënttevredenheid 2023

Bij GGZ Denazorg proberen we het effect van de behandeling te volgen door deze te meten met de CQI. Aan de hand van de resultaten wordt de kwaliteit van de zorg geëvalueerd en verbeterd.

In 2023 hebben cliënten na afloop van de behandelingen de CQI ingevuld. 

Onze score: 8,6 (1-10)

Verzekerde zorg in 2024

In 2024 hebben wij contracten met de volgende zorgverzekeraars:

  • DSW
  • Menzis
  • CZ/OHRA
  • ENO
  • Aevitea
  • Achmea (betaalovereenkomst)