Verwijzers

Verwijzers zoals huisartsen en medisch specialisten hebben een belangrijke rol in snel en goed verwijzen van patiënten naar de zorg die ze nodig hebben.
Wilt u een cliënt aanmelden voor een behandeling? U kunt cliënten met klachten op het gebied van psychologische en psychiatrische problematiek, zowel in de basis als gespecialiseerde GGZ, snel en gemakkelijk verwijzen via zorgdomein.

Wij vinden informatieverstrekking naar verwijzers belangrijk en daarom houden we alle verwijzers op de hoogte middels een terugkoppeling per brief, namelijk bij aanmelding of afsluiting van een dossier.

Inclusie criteria:

Exclusie criteria: