Klachten

Depressie

Depressie is een aandoening waardoor je je bijna dagelijks somber voelt. één op de vijf mensen krijgt ooit met een depressieve stoornis te maken. Meestal speelt een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren een rol.

Een depressie kan een paar weken of zelfs maanden duren. Sommige mensen raken in hun leven één keer depressief, andere mensen krijgen vaker last van een depressie. Bij ongeveer 50% van de mensen duurt een depressieve periode korter dan drie maanden. Bij 15 tot 20% van de cliënten wordt de depressie chronisch, dat wil zeggen dat de depressie wel meerdere jaren kan duren. Periodes met zware klachten worden dan soms afgewisseld met periodes waarin het beter gaat.

De kans op een terugval, dat betekent dat een depressie terugkomt, is groot. Daarom is er bij de behandeling van depressie steeds meer aandacht voor het voorkomen van een terugval.

Over het algemeen spreken we van een depressie als je dagelijks, meer dan 2 weken lang, last hebt van onderstaande symptomen. Tekenen van depressie zijn:

  • Je bent somber of neerslachtig
  • Je hebt minder plezier in het leven
  • Je eet minder of juist meer
  • Je hebt last van slapeloosheid
  • Je bent vermoeid
  • Je hebt last van concentratieproblemen
  • Je denkt aan zelfdoding

GGZ Denazorg biedt verschillende behandelmogelijkheden voor een depressie. Het is mogelijk om een reguliere, face-to-face, behandeling te volgen op de locatie, een 100% online behandeling te volgen of een gedeeltelijke online behandeling te volgen. Of je de behandeling nu volgt op locatie of online via beiden opties krijg je een volwaardig en kwalitatief goede behandeling aangeboden onder begeleiding van een van onze behandelaars.

De volgende behandelvormen zetten wij vaak in: cognitieve gedragstherapie, Interpersoonlijke psychotherapie, Acceptance and Commitment therapie en het kop-model. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat we gesprekstherapie combineren met medicatie.
Daarnaast bieden wij ook Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy, CBASP voor chronische depressie.  

Angst

Angstgevoelens kunnen opgewekt worden bij een dreigend gevaar. Hierdoor wordt de vecht-of-vlucht reactie op gang gezet. In gevaarlijke situaties kunnen angstgevoelens nuttig zijn.

Angst ervaren in bepaalde situaties is dus heel normaal, zolang die angst na een bepaalde tijd ook maar weer verdwijnt. Gebeurt dat niet en ben je de grootste gedeelte van de dag (buitenproportioneel) angstig of heb je al een langere tijd geregeld last van angst in ongevaarlijke situaties? Dan kan er sprake zijn van een angststoornis.

In veel gevallen ontstaan angststoornissen al in de kindertijd. Soms groei je er als kind overheen, maar je kunt er ook jarenlang last van blijven houden als jouw klachten onbehandeld blijven. De oorzaak van een angststoornis verschilt per persoon. Een angststoornis kan ontstaan na een ernstige, ingrijpende gebeurtenis, door een lichamelijke ziekte of door bepaalde middelengebruik. 

Er zijn verschillende angststoornissen te onderscheiden waaronder paniekstoornis, dwangstoornis (OCS), gegeneraliseerde angststoornis (GAS), Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) en sociale fobie vallen.

Ongeacht om welke angststoornis het gaat, bij elke angststoornis is de angst overdreven en onredelijk (en dat weet de persoon ook), is er sprake van vermijding en/of psychisch lijden bij blootstelling aan de angst en beïnvloeden de angstklachten in significante mate de dagelijkse bezigheden (werk, studie, sociale activiteiten en relaties).

Onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

SOLK is een afkorting en staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

Er is sprake van SOLK als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart. Het kan ook gaan om klachten waar wel een lichamelijke aandoening aan ten grondslag ligt, maar waarbij de klachten ernstiger of langduriger zijn of het functioneren sterker beperkt is dan op grond van de aandoening verwacht mag worden.

Meestal heeft de patiënt  gedachten, gevoelens en gedragingen over de klachten die buitenproportioneel zijn. Tijdens de behandelingen wordt hier veel aandacht aan besteed.

Psychose

Met psychotische symptomen of kenmerken worden hallucinaties en wanen bedoeld. Een hallucinatie is een zintuiglijke waarneming zonder dat er een externe prikkel is. Iemand kan dingen horen, zien, voelen, proeven en ruiken die voor de omgeving niet waarneembaar zijn. Stemmen horen is een relatief veel voorkomende hallucinatie, ook wel auditieve of akoestische hallucinatie genoemd.

Wanen zijn sterke en vaak emotioneel geladen overtuigingen die botsen met de overtuigingen van mensen in de omgeving. Wanen kunnen heel onrealistisch zijn (bijvoorbeeld het idee achtervolgd te worden door buitenaardse wezens), maar soms is het moeilijk om een waanidee vast te stellen (bijvoorbeeld de overtuiging de gave te hebben om aura’s te zien en te kunnen beïnvloeden). In zo’n geval is het belangrijk om bij de omgeving na te gaan of bepaalde denkbeelden passen bij de culturele en sociale omgeving van iemand.

Bipolaire Stoornis

Een bipolaire stoornis noemt men ook wel een bipolaire depressie of een manische depressie. Bij een bipolaire stoornis heb je veel last van stemmingswisselingen. Iemand met een bipolaire stoornis is het ene ogenblik erg vrolijk, uitgelaten en optimistisch (deze periode heet manie of hypomanie) en het andere moment plots neerslachtig en depressief.

De symptomen van een bipolaire stoornis verschillen per episode. Zo heeft de manische periode zijn eigen verschijnselen en de depressieve periode kent ook zo zijn eigen symptomen.

Een manische episode wordt kenmerkt door grootheidsideeën en onbezonnen acties, spraakzaamheid, psychose, veel zelfvertrouwen en moeite met controleren van gedachtes. Een depressieve episode kenmerkt zich door desinteresse in omgeving en dagelijkse activiteiten, neerslachtigheid, slaapproblemen en rusteloosheid.

Persoonlijkheidsstoornissen

Wanneer onze negatieve, starre trekjes ons gaan tegenwerken en we ons niet meer kunnen aanpassen aan de omgeving, spreken we van persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij gaat het bijna altijd om sterke vormen van ‘gewone’ persoonlijkheidstrekken zoals jaloezie, gevoeligheid voor kritiek, bindingsangst, impulsiviteit, afhankelijkheid, perfectionisme, verlegenheid, enzovoort.

Bij een persoonlijkheidsstoornis zijn bepaalde persoonlijkheidstrekken zo sterk aanwezig, dat het je niet meer lukt om je aan te passen. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben het daardoor lastig in contact met anderen. Ze lopen helaas vaak vast op verschillende terreinen van hun leven: thuis, op school, op het werk en in hun sociale leven.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een behandeling bij Denazorg?