Cliëntervaringen

Vertel ons wat je ervan vindt!

Heb je op- of aanmerkingen op de behandeling of je behandelaar? Schroom niet om deze ook al tijdens de behandeling te delen; in een gesprek of per e-mail. Als we weten wat je niet of juist wel prettig vindt, kunnen wij jouw behandeling hierbij beter laten aansluiten.

Daarnaast stellen wij het op prijs als je een beoordeling achterlaat op Zorgkaart Nederland. Natuurlijk is het fijn als mensen positief zijn, maar kritische feedback is ook welkom. Klik hier voor de zorgkaart.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
GGZ Denazorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

CQ-index

Bij het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe jij, de cliënt, de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index.
CQI is de afkorting van Consumer Quality Index. Dit is een meetinstrument waarmee zorgaanbieders ervaringen van cliënten in kaart kunnen brengen. De CQI wordt gebruikt om binnen GGZ Denazorg in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. GGZ Denazorg kan de resultaten gebruiken om de kwaliteit van zorg te evalueren en te verbeteren.

De CQI bestaat uit zestien items die betrekking hebben op de volgende schalen:

  • Bejegening: hoe is de behandelaar tijdens de behandeling met de cliënt(e)omgegaan?
  • Bereikbaarheid van behandelaar(s): is de behandelaar makkelijk te bereiken?
  • Samen beslissen: krijgt de cliënt(e) de mogelijkheid om over de behandeling mee te beslissen?
  • Uitvoering behandeling: de wijze waarop de behandeling is uitgevoerd. Is de behandeling bijvoorbeeld naar wens uitgevoerd?

Resultaten Effectiviteit

GGZ Denazorg is in de eerste kwartaal van 2022 gestart en doorgezet met de metingen en heeft een responspercentage op de effectmeting behaald van 41 % Het grootste herstel vindt in het eerste half jaar van de behandeling plaats; het herstel in de tijd er na neemt geleidelijk aan steeds verder toe.

Duiding:
De behandelend psycholoog zal bij de intake en bij de afsluiting aangeven dat de cliënt aan het einde van de behandeling een vragenlijst ontvangt om de cliëntervaring in kaart te brengen en tevens zal het belang worden besproken om de vragenlijst in te vullen zodat GGZ Denazorg de kwaliteit van de zorg kan verbeteren.

Resultaten Clienttevredenheid 2022

In 2022 (februari t/m december) vulden cliënten de CQ-index in.

Duiding:

Blijkens de resultaten kunnen we concluderen dat de clienttevredenheid is gestegen in vergelijking met de jaar ervoor. Natuurlijk zijn we hier trots op! Tegelijkertijd willen we graag blijven werken aan deze erkenning en willen wij het resultaat in het volgende jaar verhogen.

Onze rapportcijfer: 8,0

8/10

(0,3 + ten opzichte van 2021).

Resultaten clientervaringen

Gedurende 2022 hebben we bij 112 cliënten hun behandeling afgesloten. Deze 112 cliënten hebben de CQI-vragenlijst online ontvangen. In totaal hebben 46 cliënten de vragenlijst ingevuld (responspercentage 41 %).

Duiding:

GGZ Denazorg ziet in de terugkoppeling van haar cliënten dat er meer aandacht nodig is voor digitaal inzage van het zorgdossier op elk gewenst moment. Het komende jaar willen wij een cliëntenportaal integreren om de zorg nog toegankelijker te maken en de regie van de client te verhogen. 

Onze scores

Bejegening

4.5/5

4.5

(maximale score 5)

Informatie behandeling

4.3/5

4.3

(maximale score 5)

Samen beslissen

4.6/5

4.6

(maximale score 5)

Uitvoering behandeling

4.4

4.4/5

(maximale score 5)

Cliënttevredenheid

8.0

8/10

(maximale score 10)