Behandelmethoden

De kwaliteitsstandaarden voor de GGZ hanteren we als basis voor een goed onderbouwde behandeling op maat. De volgende behandelmethoden worden door GGZ Denazorg aangeboden:

KOP-model

Het KOP-model is een werkmodel waarmee je inzicht krijgt in de oorzaken van de klachten, wat er aan gedaan kan worden en vooral wat je er zelf aan kunt doen. Het KOP-model gaat er vanuit dat de klachten die je ervaart altijd te maken hebben met de omstandigheden en dingen die je hebt meegemaakt en de persoon die je bent ofwel hoe je met de omstandigheden om gaat.

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een verzamelnaam voor hulpvormen waarin cliënten leren hoe ze beter kunnen omgaan met hun negatieve gedachten en gevoelens over zichzelf en hun omgeving. In deze behandeling krijg je zicht op je denkpatronen: je onderzoekt hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag. Vervolgens leer je hoe je gedachten die ongewenste gevoelens geven om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen.

Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy

Dit is een behandelmethode specifiek ontwikkeld voor mensen met langdurig optredende symptomen van depressie of depressieve klachten. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat met name de combinatie van CBASP en medicatie goed werkt. Concrete interacties tussen de patiënt en andere mensen worden als uitgangspunt genomen. Je wordt je bewust van het eigen aandeel in een interactie en de mogelijkheid om hierin verandering aan te brengen. Je leert onder andere nieuwe strategieën om met lastige situaties om te gaan en je verbetert sociale vaardigheden. Ook is er een focus op de interactie met de therapeut, waardoor men inzicht verkrijgt in eigen gedrag en het effect ervan op anderen en zichzelf.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van therapie waarbij je leert hoe je meer grip kunt krijgen op je hardnekkige patronen of hoe je die kunt doorbreken. Veel gebeurtenissen uit je jeugd bepalen hoe je naar jezelf, naar anderen en naar de wereld kijkt. Deze gebeurtenissen kunnen voor bepaalde denkpatronen zorgen. Elk mens heeft vijf basisbehoeften. Ben jij vroeger in bepaalde basisbehoeften niet of te weinig voorzien? Dan kunnen er negatieve denkschema’s ontstaan. De vijf basisbehoeften zijn:

 

  • een veilige band met andere mensen
  • onafhankelijkheid en zelfstandigheid
  • vrijheid om je behoeften en emoties te tonen
  • spontaniteit en plezier
  • duidelijke grenzen.

 

Met schematherapie leer je jouw denkschema’s ontdekken en begrijpen. Vervolgens biedt schematherapie je handvatten om die denkschema’s te veranderen. Het doel is dat jij steeds meer en betere gezonde keuzes kan maken.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende effectief bewezen behandelmethode om ingrijpende of schokkende gebeurtenissen die mensen nog niet goed hebben verwerkt alsnog te verwerken. Door EMDR verliezen herinnering hun kracht en emotionele lading. Herinneringsbeelden veranderen, worden wazig of verdwijnen naar de achtergrond. Minder onprettige aspecten van dezelfde situatie kunnen naar voren komen. Zo wordt het steeds gemakkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken. Het kan ook zo zijn dat er nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Op deze manier krijgt de gebeurtenis beter een plekje in de levensgeschiedenis en kan je op verschillende gebieden weer beter gaan functioneren.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is een bewezen effectieve vorm van gedragstherapie. De therapie komt vanuit het meer bekende cognitieve gedragstherapie. Vaak wil je die negatieve gedachten niet hebben en probeer je ze dan ook vakkundig te onderdrukken. Maar juist door dat te doen, krijgen die gedachten en bijbehorende gevoelens, meer kracht en komen ze op een ander moment weer sterker terug. ACT helpt je om de gedachten en emoties die je hebt te accepteren en te omarmen in plaats van het gevecht met ze aan te gaan.

Mindfulness

Mindfulness is aandacht voor het hier en nu. Vaak zit je in gedachten verzonken, denkend over het vorige moment, of de dag van morgen. Mindfulness betekent met volle, nieuwsgierige aandacht aanwezig zijn in het moment, wat je ook doet. Het is een manier van kijken naar je gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en situaties op een vriendelijke, accepterende manier, zonder het te willen veranderen.

Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)

IPT is een kortdurende gesprekstherapie ontworpen voor de behandeling van depressieve klachten. Mensen zijn sociale wezens die anderen nodig hebben. Belangrijke veranderingen in interpersoonlijke contacten kunnen voorafgaan aan het optreden van depressieve klachten aangezien er sprake is van een wisselwerking tussen deze contacten en depressie. Bij interpersoonlijke therapie leer je hoe het contact met anderen verloopt en hoe je dit kunt verbeteren.

Farmacotherapie

Farmacotherapie is een behandeling van psychische klachten met behulp van medicijnen. Medicatie kan de klachten verminderen of wegnemen. In diverse organen in je lichaam worden stoffen aangemaakt. Als daarin een storing optreedt, kan dat grote gevolgen hebben. Passende medicatie kan storingen corrigeren en daarmee symptomen en klachten wegnemen.

Gebruik van medicatie kan de werking van andere therapieën versterken en verbeteren. Hierdoor wordt medicatie vaak gecombineerd met andere therapieën.

Psychodiagnostiek:

Afhankelijk van je hulpvraag is het soms nodig om aanvullend onderzoek te doen naar het functioneren, achtergrond van de problematiek, je mogelijkheden en krachten. Op deze manier kunnen wij de best passende behandelmethoden aanbieden. Het onderzoek bestaat uit een of meer gesprekken (eventueel ook met naasten), het afnemen van vragenlijsten en het uitvoeren van praktische testen, schrijf- of vertelopdrachten. De duur van het onderzoek en het aantal afspraken bespreekt de onderzoeker met je. De resultaten van het onderzoek worden uiteindelijk opgenomen in een psychologisch rapport. Dit rapport zal vervolgens met je worden besproken.

Een intelligentieonderzoek geeft informatie over je denkvermogen. De test bestaat uit een groot aantal vragen en opdrachten, die je individueel moet beantwoorden. Het onderzoek duurt ongeveer 2½ uur.

Een persoonlijkheidsonderzoek maakt duidelijk wat de invloed is van jouw karakter en je leefomgeving op je klachten. Het onderzoek bestaat uit vragenlijsten, interviews en/of testen.

Een onderzoek naar specifieke psychiatrische beelden of ontwikkelingsstoornissen doen wij als er al bepaalde vermoedens zijn zoals ADHD, autisme, een psychose, trauma, depressie of angststoornis. Hiervoor gebruiken we gesprekken, interviews en testen.

E-health

Afhankelijk van je klachten is het mogelijk om de behandelingen volledig online in te richten middels beeldbellen. Dit gebeurd veilig binnen het platform. Daarnaast werkt GGZ Denazorg vaak ‘blended’ met E-health. Dit betekent dat je sessies via het E-health platform afwisselt met behandelsessies bij een hulpverlener. We gebruiken E-health modules zodat je zelf thuis verder kunt werken. Voor E-health maken wij gebruik van het platform van Karify. Dit is een goed beveiligd online platform die geschikt is voor gebruik op computer, tablet en smartphone. Het enige wat je nodig hebt voor een account is een e-mailadres. Binnen Karify beschikken wij onder andere over modules over depressieve klachten, angstklachten, dwangklachten, slaapproblemen, borderline, zelfbeeld en terugvalpreventie. De modules bevatten uitleg, video’s, illustraties, oefeningen en voorbeelden. Deze modules bieden cliënten inzichten en oefeningen gericht op het veranderen van denken en doen tussen de behandelsessies door. Ook helpt dit cliënten een actievere rol te nemen in hun behandeling.